Allergier

Der findes mange slags allergier. Der er både pollen-allergier, fødevare-allergier og kontakt-allergier. Men hvorfor kommer allergier?

De fleste er opstået på et tidspunkt, hvor man har været meget bange, forskrækket eller ked af det. Altså hvor kroppen har været stresset.

Hvorfor kommer allergier?

Hjernen scanner omgivelserne i de stressende situationer for at finde en ”syndebuk”, den tror, er årsag til, at man har det så dårligt. Det kan være, at der er pollen i luften, eller at man er i gang med at spise noget, som man f.eks. får galt i halsen. Hjernen vil så forbinde det, den finder, med det at have det dårligt – at være i den stressede situation.

I disse tilfælde, hvor hjernen laver en kobling, laver den samtidig en ”ridse i harddisken”, således at der er skabt en latent allergi, som kan bryde ud på et senere tidspunkt i livet, hvis kroppen kommer ud af balance.

Hvornår er kroppen i ubalance?

Det kan f.eks. være, hvis man har været på en penicillinkur, som slår alle bakterier ihjel – også de gode bakterier nede i tyktarmen. Herved opstår en ubalance i tarmen, når de gode bakterier forsvinder, og der bliver for meget plads til candidasvampen. Den er også i tarmen og skal være der, men en overvækst af den betyder en candida svampeinfektion. Kroppen kan også komme i ubalance, hvis man bliver stresset i en længere periode eller i psykisk ubalance.

Ubalancen i kroppen gør, at immunsystemet ikke længere er stærkt nok til at kæmpe imod den latente allergi, som så bryder ud.

I de tilfælde, hvor allergien er opstået ved ovennævnte kobling, kan alfa-kinesiologi ophæve koblingen, således at hjernen ikke længere vil forbinde allergenet (pollen eller andet) med det, at kroppen har det så dårligt. Derved forsvinder allergien.

HANNE KRUSE

Alfa-kinesiolog og reiki-healer, Virum

Tlf. 2865 8462